Preventivt arbetar jag för att förbättra den psykiska hälsan i samhället och för att fler ska uppleva glädje, energi och produktivitet i vardagen.