Vaknar du mitt i natten med tankar som snurrar och har svårt att somna om? Vill du förbättra ditt immunförsvar? Vill du ha möjlighet att prova meditation i en avkopplande gruppmiljö? Vill du få en chans att få en ökad självkännedom som leder till fler medvetna val? Då kan träning i ökad medvetenhet och närvaro vara något för dig. 

Vad är medveten närvaro?

Att vara medvetet närvarande handlar om att ha förmågan att behålla vår uppmärksamhet på nuet med ett icke-dömande förhållningssätt. I detta tillstånd blir du medveten om dina tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser som möjliggör att du har större förmåga att göra val i livet som ligger i linje med dig. 

Så varför är det viktigt?

I det dagliga informationsflöde vi hanterar och den alltmer digitaliserade vardag vi lever i är det lätt att distraheras, och det blir allt viktigare att vi själva har kontroll över var vi har vår uppmärksamhet, vårt fokus. Man kan jämföra vår förmåga att vara närvarande i nuet med att träna på gymmet. Du behöver träning och regelbundenhet för att bibehålla och stärka dina muskler. På samma sätt behöver du träning och regelbundenhet för att bibehålla och stärka din närvaro- eller uppmärksamhets muskel, så att du själv kan välja var du vill rikta ditt fokus, och behålla den. 

I många fall reagerar vi på autopilot och i vissa fall kan det faktum att många av oss är känslostyrda påverka vår kommunikation på så sätt att vi kan ångra våra reaktioner i efterhand. Hur skulle det vara om du kunde få lite tid att medvetet välja dina reaktioner? Genom att ta oss tid till meditation skapar vi ett utrymme för reflektion men vi bryter även vissa av våra invanda mönster. Vi får helt enkelt mer tid till att minska tiden vi reagerar på impuls och känslostyrt och istället respondera medvetet. Ta några sekunder nu till att fundera på vad det kan ge dig i din vardag, i dina relationer, hemma och på jobbet.

Hantera stress

En annan viktig del där vi kan hjälpa oss själva genom att stanna upp i vardagen är för att hantera stress.

Enligt en rapport från Hjärnfonden (publicerad december 2017) kan man se att stress är en förteelse som påverkar vårt samhälle såväl som enkilda individer. 

  • 2016 var 74 200 svenskar sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa. 76 procent av dessa var kvinnor.
  • Antalet anmälningar om arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning har mer än fördubblats mellan 2012 och 2015, från cirka 700 till cirka 1500. 
  • Sedan 2010 har långtidssjukskrivningarna ökat med 80 procent. Psykisk ohälsa står för närmare 60 procent av denna ökning, enligt Stressforskningsinstitutets siffror från 2017.
  • 4–13 procent av befolkningen är drabbad av utmattningssyndrom. 

Stressreaktionen beror på en kombination av den yttre verkligheten, vår tolkning av situationen och vår förmåga att hantera den situation vi uppfattar. Mao upplever vi olika saker som stressande. Det som skapar en stressreaktion hos dig kan vara något som istället upplevs som roligt och utmanande för någon annan. Men vi kan nog alla vara överens om att det tempo vi idag lever påverkar oss alla mer eller mindre fysiskt och att det finns utrymme och behov för mer avkoppling & återhämtning i vardagen. Stress är inte farligt så länge vi återhämtar oss. Och då behöver vi ha förmågan att lyssna in vår kropps signaler och behov, för att kunna ta ansvar för oss själva så att vi inte omedvetet kör på för hårt i vardagen utan den återhämtning som är nödvändig. 

Signaler du ska vara uppmärksam på!

Om du sover dåligt, har svårt att koncentrera dig eller glömmer saker du tycker du borde komma ihåg, har ont/värk i kroppen, börjar drar dig undan sociala aktiviteter och upplever svårigheter med krav och tidspress, upplever en trötthet som inte går över fast du sovit under flera nätter. Fundera då allvarligt på din situation och be dina närstående om stöd. 

Vad visar studier?

Många studier visar att de som tränar sig i medveten närvaro och har gjort det i 8 veckor eller längre får ett förbättrat immunförsvar och man kan se förändringar i hjärnans form och struktur i delar av hjärnan som har hand om vår förmåga att vara logiska och rationella. Man kan även se en minskad aktivitet i amygdala, den del av hjärnan som har hand om våra emotioner och vårt humör. De som utövar meditation och medveten närvaro upplever att man ökar sin förmåga att kunna fokusera, känner mer empati mot andra samt en minskad upplevelse av stress. Man upplever också en känsla av ökad stabilitet och klarhet.

För en sammanfattning av vilka studier som finns inom området och dess påverkan på vår hälsa besök  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/

Hur gör jag?

Själva träningen, meditationen, där vi övar på att bli medvetna om tankar och känslor och sedan återgå med vår uppmärksamhet till nuet - är det som är träningen! Övning ger färdighet, kort och gott. Genom att ta ca 10 minuter varje dag till meditation kan du uppleva en skillnad i din förmåga att behålla din uppmärksamhet och fokus. För att en förändring ska bli av i din vardag förespråkar jag alltid att minska tröskeln, för att det ska bli lättare att få in det i din vardag. Börja med 1 minut om dagen, så kommer du även att bygga upp ett intresse, ett behov och ett sug efter mer. 

Min egna upplevelse av vad meditation ger mig

Att meditera ger mig tid under de stundtals hektiska dagarna som småbarnsförälder att vara tacksam för vad jag har och för vem jag är. Jag påminns om vad som är viktigast i mitt liv. Jag blir mer medveten om mina känslor i nuet och har större möjlighet att acceptera dessa känslor för att sedan kunna vidta relevanta åtgärder om det behövs. Jag har på så sätt lättare att vara autentisk, dvs vara sann mot mig själv och min omgivning. 

En annan positiv effekt av den formella meditationen är att jag bygger upp en motståndskraft som gör mig mindre känslig för förändringar och utmaningar runtomkring mig. Ordet som beskriver min upplevelse är ’resiliens’ som innebär "förmågan att snabbt återhämta sig från svårigheter'' och jag kan då lättare vara fortsatt stark, lösningsorienterad och handlingskraftig.