Vill du lära dig att stanna upp i vardagen och reflektera utan att vara i en grupp tillsammans med andra? InConnection erbjuder dig en möljlighet att lära dig att meditera i en privat guidad meditation. 

3 - 6 tillfällen

Det finns stunder i livet då vi förlorar perspektiv eller det som är viktigt för oss. Då vi upplever att tiden i vardagen helt enkelt inte räcker till. Då kan vi undra hur vi kan vinna i effektivitet och produktivitet om vi sitter några minuter om dagen och till synes ''inte gör någonting alls'. 

Att sätta av några minuter till att meditera är en fantastisk investering i dig själv. Genom att sitta en stund och välja ett fokus för vår uppmärksamhet så lär vi oss mycket om oss själva - meditation blir en spegling av oss själva i vår vardag. De tankar och känslor vi möter är en del av oss som vi i vårt hektiska liv ofta inte tar oss tid till. Vi trycker ofta undan känslor och är inte medvetna om de tankemönster vi har och om de gynnar oss eller inte.

Genom att få en privat guidad meditation kommer du att lära dig meditationens grunder samt bekanta dig med 9 st förhållningssätt inom mindfulness som är:

  • acceptans

  • tillit

  • tålamod

  • icke dömande

  • nyfikenhet

  • släppa taget

  • icke-/medveten strävan

  • tacksamhet

  • generositet

Du kommer att få utforska hur tillämpande av dessa förhållningssätt kan ge dig en inre styrka och stabilitet i din vardag.

Nyfiken? Kontakta mig!