Handledning

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp och arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt där människan i sin helhet och det sammanhang vi befinner oss i tillsammans med närvaro och kroppsmedvetenhet är viktiga aspekter som påverkar vad vi lägger märke till och hur vi ser på vår situation.

Den individuella handledningens ramar är din arbetsroll och syftet med handledningen är att skapa dig en tydligare bild av din roll och det ansvar och mandat du har samt reflektera för ett ökat professionellt och personligt lärande. Genom utforskandet blir det tydligare för dig hur du förhåller dig till frågeställningar och utmaningar som uppstår i rollen - i relation till dig, till dina medarbetare och till den organisation/situation du befinner dig i. Genom olika verktyg och metoder för reflektion kan du få ett stöd att se din situation från flera perspektiv som bidrar till ett ökat lärande.

Jag arbetar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, ansvar, val och gränssättande.

Tillsammans fastställer vi hur många gånger vi träffas och antal timmar per tillfälle.

Kontakta mig gärna för mer information!