Handledning

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp och arbetar utifrån ett gestaltiskt förhållningssätt* där människan i sin helhet och det sammanhang vi befinner oss i tillsammans med närvaro och kroppsmedvetenhet är viktiga aspekter som påverkar vad vi lägger märke till och hur vi ser på vår situation.

Den individuella handledningens ramar är din arbetsroll och syftet med handledningen är att skapa dig en tydligare bild av din roll och det ansvar och mandat du har samt reflektera för ett ökat professionellt och personligt lärande. Genom utforskandet blir det tydligare för dig hur du förhåller dig till frågeställningar och utmaningar som uppstår i rollen - i relation till dig, till dina medarbetare och till den organisation/situation du befinner dig i. Genom olika verktyg och metoder för reflektion kan du få ett stöd att se din situation från flera perspektiv som bidrar till ett ökat lärande.

Jag arbetar till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikation, ansvar, val och gränssättande.

Ny grupp till hösten!

Är du en nybliven chef som vill utvecklas i din roll tillsammans med andra chefer? Eller har du varit chef ett tag men vill få en möjlighet att utvecklas i din roll och utbyta erfarenheter och utmaningar i vardagen? InConnection erbjuder nu chefshandledning i grupp för dig som vill få stöd i att hantera de vardagliga utmaningarna du möter som chef och ledare.

I handledningsgruppen får du utrymme att ta upp egna frågeställningar och arbeta med situationer som uppstår i din vardag och får stöd i att lösa olika situationer och dilemman som uppstår i ditt arbete.

Målet med handledningen är att du ska få ett ökat personligt- och professionellt lärande. Genom reflektion och övningar får du nya perspektiv som ger en ökad trygghet i din chefsroll. Gruppen bidrar även till värdefulla utbyten av erfarenheter med chefer från andra organisationer och branscher.

Handledningen är processinriktad och bygger på en dialog med aktivt lyssnande. Metodiken bygger på en väl beprövad teoribas där gestaltmetodik*, system- och fältteori är centrala delar.

Gruppen består av max fem deltagare. Varje grupp träffas vid fem tillfällen, tre timmar per tillfälle dvs sammanlagt 15 timmar. Datum för träffarna är ca 1 gång i månaden,

Tillfälle 1: 8 oktober kl. 08.00-11.00

Tillfälle 2: 5 november kl. 08.00-11.00

Tillfälle 3: 3 december kl. 08.00-11.00

Tillfälle 4: 21 januari kl. 08.00-11.00

Tillfälle 5: 18 februari kl. 08.00-1100

Platsen för handledningen sker i trevliga lokaler på Kungsholmen på The Loft. Bergsgatan 59. Kostnaden är 12 500:- exkl moms /deltagare och faktureras i anslutning till anmälan.

*Gestaltmetodik är humanistisk och handlingsinriktad och bygger på en realistisk syn på hur vi människor fungerar, individuellt och i grupp. Gestaltmetodiken har sina rötter i gestaltterapin som är en humanistisk terapiform med en grundsyn att människan är en organism med en inneboende förmåga till självreglering och läkning. Helhetssyn, medveten närvaro, samspel och dialog står i fokus för ett gestaltmetodiskt förhållningssätt som också brukar beskrivas som ett öppet, nyfiket, utforskande förhållningssätt.