Din integritet
Den nya lagen om dataskydd (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 med målet att bättre skydda och hantera personuppgifter.

Din integritet är viktig för InConnection och all personlig information som skickas till InConnection kommer därför att vårdas och användas endast i enlighet med gällande lagstiftning. Ingen information ges vidare till tredje part.

Den personliga information som samlas in är till InConnections kurser, nyhetsbrev samt för fakturering och innefattar; namn och e-postadress, adress, org nummer eller personnummer. Den personliga information som samlas in inför kursstart raderas från e-post samma dag och sparas endast på hårddisk fram till och med den sista kursdagen, därefter raderas den.

Enligt dataskydds- och svensk lag har du rätt att kräva dina rättigheter. Läs mer om detta på https://www.datainspektionen.se

Om du har några frågor eller om du har några invändningar gällande den hantering av information som görs enligt ovan, vänligen kontakta mig!

/ Anna Reuterswärd, grundare InConnection