Chefshandledning - ny grupp till hösten!

Är du en nybliven chef som vill utvecklas i din roll tillsammans med andra chefer? Eller har du varit chef ett tag men vill få en möjlighet att utvecklas i din roll och utbyta erfarenheter och utmaningar i vardagen?

InConnection erbjuder nu chefshandledning i grupp för dig som vill få stöd i att hantera de vardagliga utmaningarna du möter som chef och ledare.

I handledningsgruppen får du utrymme att ta upp egna frågeställningar och arbeta med situationer som uppstår i din vardag och får stöd i att lösa olika situationer och dilemman som uppstår i ditt arbete.

Målet med handledningen är att du ska få ett ökat personligt- och professionellt lärande. Genom reflektion och övningar får du nya perspektiv som ger en ökad trygghet i din chefsroll. Gruppen bidrar även till värdefulla utbyten av erfarenheter med chefer från andra organisationer och branscher.

Handledningen är processinriktad och bygger på en dialog med aktivt lyssnande. Metodiken bygger på en väl beprövad teoribas där gestaltmetodik*, system- och fältteori är centrala delar.

Gruppen består av max fem deltagare och träffas fem tillfällen, tre timmar per tillfälle dvs sammanlagt 15 timmar

Datum för träffarna är;

Tillfälle 1: 8 oktober kl. 08.00-11.00

Tillfälle 2: 5 november kl. 08.00-11.00

Tillfälle 3: 3 december kl. 08.00-11.00

Tillfälle 4: 21 januari kl. 08.00-11.00

Tillfälle 5: 18 februari kl. 08.00-1100

-       Platsen för handledningen sker i trevliga lokaler på Kungsholmen på The Loft. Bergsgatan 59.

-       Kostnaden är 12 500:- exkl moms /deltagare och faktureras i anslutning till anmälan.

Varmt välkommen att höra av dig till mig med frågor eller med din anmälan!

Anna Reuterswärd

InConnection

+46735010204

anna@inconnection.nu

*Gestaltmetodiken är humanistisk och handlingsinriktad och bygger på en realistisk syn på hur vi människor fungerar, både individuellt och i grupp. Gestaltmetodiken har sina rötter i gestaltterapin som är en humanistisk terapiform med en grundsyn att människan är en organism med en inneboende förmåga till självreglering och läkning. Helhetssyn, medveten närvaro, samspel och dialog står i fokus för ett gestaltmetodiskt förhållningssätt som också brukar beskrivas som ett nyfiket och utforskande förhållningssätt.