Handledning individ

Erbjudande!
Jag går nu en certifierad handledarutbildning via Gestaltakademin och  erbjuder en grupp och individer handledning parallellt som utbildningen pågår i utbildningssyfte. 

Just nu söker jag 2 st individer, kan vara en chef eller en medarbetare!

Processinriktat arbete 
Handledningens övergripande fokus är utveckling och förändringsarbete! Som handledare stödjer jag individen att utforska sin situation, sin utmaning eller frågeställning och tillsammans skapar vi en möjlighet till reflektion där man får förutsättningar att stärka och utveckla sina resurser så att man får fler förutsättningar att hantera utmaningar och landa i en möjlig väg framåt.  

Utbildningen, teori och tillämpning 
Utbildningen bygger på en bred teoretisk bas som inkluderar; 
- tillämpad systemteori och fältteori; alla delar i ett system påverkar alla andra delar i systemet genom det vi har med oss in och att vi samskapar i våra relationer. 
- utvecklingspsykologi; de erfarenheter vi har med oss som påverkar hur vi tolkar situationer samt 
- neuropsykologi; våra stress- och försvarssystem samt hur hjärnan tolkar den situation vi befinner oss i och hur den tolkningen i sin tur styr vårt beteende.

Nyfiken? Hör gärna av dig!

+46735010204