Workshop L´oreal Köpenhamn

Jag bjöds in att planera och hålla en workshop tillsammans med JHW Coaching på Scandinavian L’Oréal Luxe PR & Communications Team i Köpenhamn den 23 oktober. Syftet med dagen var att bidra till att skapa engagemang och öppenhet i syfte att öka samarbetet och transparensen inom teamet som arbetar på olika geografiska platser.

Det blev en underbart lärorik dag med många nyfikna frågor, diskussioner och dialoger utifrån de olika områdena som är viktiga för effektiva och välfungerande team. Under 3 h arbetade vi med coachning och närvaro som verktyg för att få deltagarna att öka sin medvetenhet om vad de själva behöver ha på plats för att bidra till ökad känsla av gemenskap och transparens i gruppen. Alla bidrog till en öppen och glädjefylld atmosfär där deltagarna vågade dela med sig av egna exempel från livet och vardagen vilket resulterade i att vi lämnade gruppen med en känsla av att vilja arbeta vidare med frågorna för bestående resultat!

Stort tack till JHW Coaching för vårt genuina och glädjefyllda samarbete och till Scandinavian L’Oréal Luxe PR & Communications Team för era kloka reflektioner och er nyfikenhet under dagen!